1 Casa à Venda em Natal, RN, Rua Abraham Tahim - Capim Macio